Introductie

CORRESPONDENTIEADRES: BOLWERK ZORGGROEP, HOGESTRAATJE 3, 7201 CJ ZUTPHEN

Bolwerk Zorggroep is een gespecialiseerde AWBZ/GGZ organisatie voor verslavingen, psychische en psychiatrische klachten in Gelderland en Overijssel. Wij  leveren 2e-lijns medisch-specialistische geestelijke gezondheidszorg. Voor deze zorg is iedere Nederlander verzekerd vanuit de verplichte basisverzekering. Daarnaast bieden wij AWBZ  begeleiding  en beschermd woonconcepten aan jongeren en volwassenen met uiteenlopende beperkingen en problemen. Ook als u op het gebied van WMO via uw gemeente  zorg en ondersteuning nodig heeft zijn wij u graag van dienst.

Missie & visie Bolwerk Zorggroep

Wij  hanteren een eenvoudig principe: ‘Iedere cliënt zijn eigen regie’. Hierbij gaan we uit van uw mogelijkheden en niet van uw beperkingen. Wij helpen u om de regie over uw leven te behouden of terug te krijgen, dit met respect voor uw mogelijkheden en met oog voor uw zelfstandigheid. Bij  Bolwerk Zorggroep staat u dus als persoon centraal. U bepaalt zelf wat u wel en niet in de therapie aan de orde wilt stellen  en wat u met de therapie/begeleiding wilt bereiken. In de praktijk betekent dit dat wij samen met u een plan van aanpak maken waarin wij samen de behandeldoelen en afspraken vastleggen die wij hebben afgesproken.

Eigentijdse organisatie

Bolwerk Zorggroep is een full care organisatie. Deze werkwijze vraagt een open, professionele en pro-actieve werkwijze van onze medewerkers en organisatie. Een full care benadering betekent dat wij kijken naar uw persoonlijke situatie in relatie tot uw sociaalmaatschappelijke omgeving. Maar ook naar uw opvattingen, wensen en behoeften op het gebied van werk, wonen, onderwijs, financiën en zorg.  Onze behandelingen en begeleiding zijn gericht op herstel of vermindering van uw klachten, acceptatie van beperkingen en het vergroten van vaardigheden waardoor u zo optimaal als mogelijk maatschappelijk kunt mee participeren.